Οδηγίες
Πληροφορίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σκοπός του σταυρόλεξου είναι να ελέγξεις τις γνώσεις σου σχετικά με το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται σεισμός.
Δοκίμασε να λύσεις το σταυρόλεξο!

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Κάνε κλικ πάνω σε μια λέξη, είτε οριζόντια είτε κάθετα στο σταυρόλεξο, για να ξεκινήσεις.
Πληκτρολόγησε την απάντησή σου στις διακεκομμένες γραμμές κάτω από την πρόταση που σου εμφανίστηκε.
Εφόσον έχεις πληκτρολογήσει τη λέξη που θεωρείς κατάλληλη, πάτησε το κουμπί «ΕΙΣΑΓΩΓΗ».
Αν αλλάξεις γνώμη για τη λέξη που έγραψες, πάτησε το κουμπί «ΑΚΥΡΟ» για να τη διορθώσεις.
Αν δεν μπορείς να βρεις την λέξη, μπορείς να δεις ποια είναι με το κουμπί «ΛΥΣΗ».
Όποτε θέλεις να δεις ποιες απαντήσεις είναι σωστές και ποιες λάθος πάτησε το κουμπί «ΕΛΕΓΧΟΣ».
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος


Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 - Μη εισαγόμενο
Το διαδραστικό αυτό σταυρόλεξο χρησιμοποιεί JavaScript και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε σύγχρονο web browser (λ.χ. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ή Apple Safari). Αν έχετε απενεργοποιήσει την εκτέλεση εντολών JavaScript, παρακαλώ ενεργοποιήστε την και ξαναφορτώστε την σελίδα.

Καλωσήλθες!

Κάνε κλικ πάνω σε μια λέξη στο σταυρόλεξο για να ξεκινήσεις. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ελέγξεις την πρόοδό σου στην επίλυση του σταυρόλεξου πατώντας το κουμπί Έλεγχος κάτω δεξιά.

Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να δεις την λύση;